Pidato Tentang Banjir

Pidato tentang banjir Pidato Tentang Banjir   Bismillahirahmanirrahim. Yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru. Yang saya sayangi teman-teman sekalian. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdullillahirabbil”alamin, wassalatu wassalamu ‘ala ‘asrafil ambiyai walmursalin wa’ala alihiwasahbihi ajma’in. Pertama-tama dan terutama sekali puji syukur…